หน้ากากอนามัย

ประสิทธิภาพการกรอง 3 ชั้น

ปกป้องทางเดินหายใจจากฝุ่น เชื้อโรค แบคทีเรีย ควัน ของเหลว และอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ
ระบายอากาศได้

• วัสดุที่สะดวกสบายและอ่อนนุ่ม

ป้องกันละอองฝอยขนาดเล็ก

3 ขั้นตอน การป้องกัน
1.ชั้นนอก (ผ้านอนวูฟเวนสปันบอนด์)  ป้องกันละออง ระบายอากาศป้องกันฝุ่น PM2.5 แบคทีเรียและสารพิษในอากาศ
2.ชั้นกรอง (ละลายผ้านอนวูฟเวบ) ดูดซัพไฟฟ้าสถิต เส้นใยพิเศษ เพื่อจับอนุภาคขนาดเล็ก แบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์
3. ชั้นใน (ผ้านอนวูฟเวนสปันบอนด์) ระบายอากาศและสะดวกสบาย

ข้อสำคัญ
 เก็บหน้ากากในที่สะอาดไว้ในกล่องตลอดเวลา
• เปลี่ยนหน้ากากทุก 8 ชั่วโมงหรือทันทีที่ชื้น / สกปรก
 อย่าใช้หน้ากากซ้ำ
 ห่อหุ้มหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก่อนทิ้งลงถังขยะ

ผ่านฆ่าเชื้อ

ด้วยรังสี UV